Zvestovanie, Mária spoluvikupiteľka, olej, rok.-1995,97x97cm

Zvestovanie, Mária spoluvikupiteľka, olej, rok.-1995,97x97cm