Nanebovstúpenie Ježiš Kristus-Záchrana zeme, olej na plátne, 2002, 62x 73cm

Nanebovstúpenie Ježiš Kristus-Záchrana zeme, olej na plátne, 2002, 62x 73cm