Malomocní križujú svojho Liečitela, olej na plátne,1975, 100x87cm

Malomocní križujú svojho Liečitela, olej na plátne,1975, 100x87cm