Niet ho tu, vstal...Vskriesenie, olej na plátne, 2003, 70x55cm

Niet ho tu, vstal...Vskriesenie, olej na plátne, 2003, 70x55cm