Stretnutie Pána Ježiša so svojou matkou, olej na plátne, 2009, 75x95cm

Stretnutie Pána Ježiša so svojou matkou, olej na plátne, 2009, 75x95cm