V údolí, olej na plátne, 2015, 90x105cm

V údolí, olej na plátne, 2015, 90x105cm