Pohlľad z okna, olej na plátne,2007, 60x100cm

Pohlľad z okna, olej na plátne,2007, 60x100cm