Margarétky, olej na plátne

Margarétky, olej na plátne