Horizonty všednosti V.,olej na plátne, 2007

Horizonty všednosti V.,olej na plátne, 2007