Skica k obrazu- Malomocní križujú svojho Liečiteľa 31,5 x 24cm

Skica k obrazu- Malomocní križujú svojho Liečiteľa 31,5 x 24cm