Pán Ježiš pred Pilátom, olej na plátne, 2009, 75x95cm

Pán Ježiš pred Pilátom, olej na plátne, 2009, 75x95cm