Pánu Ježišovi zvliekajú odev, olej na plátne, 2009, 75x95cm

Pánu Ježišovi zvliekajú odev, olej na plátne, 2009, 75x95cm