Kríž na Hôrkach- Idyla pod Rokošom, olej na plátne, 41x43,5 cm

Kríž na Hôrkach- Idyla pod Rokošom, olej na plátne, 41x43,5 cm